اطلاعیه ویژه کارجویان گروه چهارم باغ رسانه

کارجویان گروه چهارم باغ رسانه که مقرر گردیده بود آزمون خود را به صورت آنلاین و از طریق ارسال جواب سوال های آزمون به واتس اپ انجام نمایند موظف می باشند روز پنج شنبه مورخ ۱۹-۰۲-۱۳۹۸ در بازه زمانی ۱۰ الی ۱۷ با حضور در دفتر مرکزی باغ رسانه نسبت به تعیین وضعیت جواب آزمون خود اقدام نمایند. بدیهی است حضور در خارج از روز اعلامی و بازه زمانی قید شده به منزله حذف از ادامه همکاری تلقی می گردد.