اعلام نتیجه آزمون دومین گروه از کارجویان باغ رسانه

پس از بررسی اوراق و نتیجه عملکرد دومین گروه از کارجویان باغ رسانه کلیه شرکت کنندگان این دوره با نمره قبول موفق به حضور در کارگروه اصلی شده اند.

توجه: حضور کلیه پذیرفته شدگان در مجمع ۱۰ ام اسفندماه(از اینجا) الزامی می باشد.

 

برای دانلود لیست نمرات دوره دوم اینجا کلیک کنید.