اولین مجمع عمومی گروه همکاران باغ رسانه برگزار شد

روز جمعه دهم اسفند ماه مرکز همایش های طهران میزبان ۵۱۴ نفر از کارجویان باغ رسانه بود. این همایش یک روزه با چند هدف متفاوت برگزار گردید، در بخش نخست این برنامه علی پاکزادیان مقدم به عنوان مدیراجرایی باغ رسانه صحبت هایی در خصوص شرایط عمومی رفتارهای کسب و کاری در جامعه امروزی و تجلیل از مقام شهدای هشت سال دفاع مقدس و عدم داشتن رویکرد طلبکارانه نسبت به دیگران مطرح کرد، در ادامه ضمن معرفی ساختارهای واقعی و سازمانی باغ رسانه نمونه قرارداد همکاری برای کلیه کارجویان قرائت گردید و مقرر شد کلیه پذیرفته شدگان گروه های اول و دوم از تاریخ بیستم اسفند ماه لغایت بیست و پنجم اسفند ماه جهت عقد قراردادهای همکاری و تکمیل مدارک از ساعت ۱۱ الی ۱۷ به دفتر مرکزی باغ رسانه مراجعه نمایند، همچنین گروه های سوم و چهارم پس از برگزاری جلسات باقی مانده کلاس ها و شرکت در آزمون نسبت به عقد قراردادهای خود اقدام خواهند نمود.
در ادامه جناب آقای دکتر کاظم مرادی به عنوان عضو هیئت موسس در امور بازرگانی بین الملل باغ رسانه، جناب آقای حسن زاده به عنوان عضو هیئت موسس در امور بانکداری، جناب آقای فرشاد بهمنی به عنوان عضو هیئت موسس در امور توسعه کسب و کارها، جناب آقای مهندس علی شجاعی به عنوان عضو هیئت موسس در امور فرصت های استارت آپی باغ رسانه به ارائه راهکارها و مواضع همکاری خودشان با باغ رسانه پرداختند.
جناب آقای مهندس ایمان پاکزادیان مقدم هم در دو قسمت مجزا سخنرانی انگیزشی خود و همچنین معرفی یازده پروژه استارت آپی و اجرایی پیش روی باغ رسانه سخنرانی خود را انجام داد.
یکی از ویژگی های جذاب این همایش معرفی اولین آکادمی هوش اقتصادی ایران ( ویژه مخاطبان زیر ۱۸ سال ) بود که توسط ایده پردازان آن سرکار خانم ها ناهید پارسایی فرد و ساینا علی دادیانی انجام شد و با استقبال بسیار خوب اعضای هیئت موسس و کارجویان باغ رسانه همراه بود،
در بخش های بعدی جناب آقای علی پاکزادیان مقدم با یک ارائه متفاوت الگوهای تفکری باغ رسانه را تشریح و پروژه های آتی را معرفی نمود و ضمن دعوت از مدیر سرمایه گذاری و عضو هیئت موسس باغ رسانه جناب آقای محمد عاطف صفا طرح بنگاه اقتصادی حوزه پوشاک باغ رسانه ( کمپانی صفا ) را تشریح و به صورت کاربردی معرفی نمود و از عموم کارجویان باغ رسانه برای فعالیت در این پروژه دعوت بعمل آمد. محمد عاطف صفا با سابقه فعالیت بیست و دو ساله در صنعت پوشاک و اخذ مجوزهای قانونی برای تاسیس اولین شرکت تعاونی ( بخش خصوصی ) در صنعت پوشاک دستاوردهای جدیدی را به همراه خواهد داشت.
ضمن تشکر از جناب آقای مهندس برزگر که در امور زیرساختی باغ رسانه زحمات زیادی را متحمل شده بودند در بخشی از مراسم از ایشان تقدیر بعمل آمد.
پوشش رسانه ای مناسب توسط خبرگزاری های مختلف با هماهنگی مدیر خبرگزاری های باغ رسانه و مدیر رسانه های اجتماعی باغ رسانه جناب آقایان لواسانی و طیبی فر انجام شد.