بخش دوم درآمدهای باغ رسانه نیز محقق شد

کارجویان محترم باغ رسانه در کلیه گروه های ثبت نامی که علاقمند به حضور در بخش دوم قراردادها و دریافت پورسانت حاصل از فروش خدمات می باشند می بایست روز شنبه از ساعت ۱۱ الی ۱۷ جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم های مربوطه و حضور‌ در دوره آموزشی در محل دفتر مرکزی باغ رسانه حضور بهم رسانند.
حداکثر ۴۰ نفر در این مرحله جذب خواهند شد.