به کانال اطلاع رسانی باغ رسانه بپیوندید

به منظور مطلع شدن از برنامه های اجرایی و دستورالعمل های کاری به رسانه و همینطور توسعه مهارت های فردی به کانال اطلاع رسانی باغ رسانه از طریق لینک زیر بپیوندید.
همچنین مشاهده و بازدید روزانه سایت برای آگاه شدن از آخرین خبرها و رویدادهای باغ رسانه برای کلیه کارجویان الزامی‌می باشد.

لینک کانال