تاریخ برگزاری آزمون دومین گروه از کارجویان باغ رسانه

تاریخ برگزاری آزمون دومین گروه از کارجویان باغ رسانه

کلاس های آموزشی دومین گروه از کارجویان باغ رسانه به پایان رسید، به نقل از واحد آموزش باغ رسانه کارجویان گرامی این گروه می بایست در روز جمعه ۲۶ بهمن ماه در یکی از ساعت های ۹ – ۱۲ – ۱۵ – ۱۸ جهت انجام آزمون خود حضور بهم رسانند، لازم به ذکر است نتایج آزمون یکی از گزینه های قبول، مشروط و یا مردود خواهد بود. افرادی که در آزمون قبول شوند جهت عقد قرارداد دعوت می شوند، افراد مشروط پس از حضور در جلسه توجیهی نسبت به عقد قرارداد نهایی با آنان اقدام خواهد شد و افرادی که مردود می شوند می بایست در آزمون گروه بعدی مجددا شرکت نمایند.

همچنین با کلیک بر روی همین لینک می توانید نسبت به دانلود و دریافت جزوات آموزشی اقدام نمایید.