دستور کار ۱۶-۰۲-۱۳۹۸ ویژه ساعت ۱۱ الی ۱۵

کارجویان گروه اول و دوم که کدهای پرسنلی آنها در لیست مجاز قرار گرفته است می بایست به مراجعه به قسمت گالری و دانلود ۳ عکس آخر به همراه کپشن مربوطه و بارگذاری آن‌در پیج های ایجاد شده در بازه زمانی ۱۱ الی ۱۵ اقدام نمایند.
دقت داشته باشید عکس های مورد نظر ابتدا می بایست دانلود، کپشن درج شده کپی و سپس بارگذاری شوند.
همچنین عکس هایی که به صورت افقی هستند ( مانند عکس مربوط به طرح دیدگاه جناب آقای محمد عاطف صفا ) در زمان بارگذاری حتما می بایست گزینه فیت کردن عکس به صورت افقی <> را بزنید.