مدرک آموزشی حضور در اولین کنفرانس تخصصی خلق برند

شرکت کنندگان در اولین کنفرانس آموزشی خلق برند در صنعت مد، پوشاک و فشن می توانند به مراجعه به سامانه دریافت گواهینامه های کنفرانس های باغ رسانه از طریق کلیک‌ نمودن بر روی‌ همین لینک نسبت به دریافت گواهی نامه حضور در این کنفرانس اقدام‌نمایند.
مراجعه کنندگان دقت نمایند کد دسترسی برای دریافت این گواهی نامه ۲۶۴۲ می باشد.