دستور کار فوری کلیه کارجویان باغ رسانه تا گروه چهارم

کلیه کارجویان گرامی باغ رسانه که تا این تاریخ اسامی آنها در لیست…

مدرک آموزشی حضور در اولین کنفرانس تخصصی خلق برند

شرکت کنندگان در اولین کنفرانس آموزشی خلق برند در صنعت مد، پوشاک و ف…

نتایج آزمون گروه چهارم اعلام شد

به نقل از واحد آموزش باغ رسانه کارجویان گروه چهارم باغ رسانه که اسامی آ…

نتایج آزمون گروه پنجم کارجویان باغ رسانه

به نقل از واحد آموزش باغ رسانه نتایج آزمون پروه پنجم کارجویان باغ…

دستور کار ۱۶-۰۲-۱۳۹۸ ویژه ساعت ۱۱ الی ۱۵

کارجویان گروه اول و دوم که کدهای پرسنلی آنها در لیست مجاز قرار گرفته اس…

اطلاعیه ویژه کارجویان گروه چهارم باغ رسانه

کارجویان گروه چهارم باغ رسانه که مقرر گردیده بود آزمون خود را به صور…

اطلاعیه زمان آزمون گروه پنجم کارجویان باغ رسانه

با توجه به اتمام کلاس های گروه پنجم کارجویان باغ رسانه برنامه ز…

اعلامیه شماره ۱ در خصوص نحوه عملکرد کارجویان باغ رسانه ویژه گروه های اول و دوم

طبق دستورالعمل درج شده بر روی وب سایت رسمی باغ رسانه در خصوص نحوه ف…

اطلاع رسانی ویژه شروع به فعالیت کارجویان باغ رسانه گروه های اول و دوم

ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و اعلام شروع همکاری قطعی با…