اعلام نتایج آزمون گروه اول کارجویان باغ رسانه

به نقل از واحد آموزش باغ رسانه نتایج اولین گروه از کارجویان باغ رسانه به شرح ذیل اعلام می گردد، بدیهی است افرادی که با رتبه قبولی موفق به گذراندن آزمون شده اند جهت تکمیل مدارک و عقد قراردادهای رسمی می بایست از تاریخ ۲۰-۱۱-۱۳۹۷ لغایت ۳۰-۱۱-۱۳۹۷ پس از برقراری تماس تلفنی و تنظیم قرار جلسه در دفتر مرکزی باغ رسانه حضور پیدا کنند، افرادی که با رتبه مشروط مواجه شده اند می بایست در جلسه جبرانی که تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد شد حضور بهم رسانند و افرادی که با رتبه مردود آزمون را گذرانده اند می بایست با گروه دوم کارجویان باغ رسانه نسبت به آزمون مجدد اقدام نمایند.

لازم به ذکر است کلیه اطلاع رسانی های آتی از طریق وبسایت رسمی باغ رسانه انجام خواهد شد و هرگونه پاسخگویی تلفنی مقدور نخواهد بود.