ساعت و محل برگزاری آزمون گروه اول

به نقل از واحد آموزش باغ رسانه آزمون جامع اولین گروه از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی پیش از استخدام این مجموعه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ و در محل دفتر مرکزی به نشانی بلوار میرداماد ، میدان مادر، خیابان وزیری پور پلاک ۳۲ واحد ۴ و در گروه های ساعتی ۹ الی ۱۲، ۱۲ الی ۱۵، ۱۵ الی ۱۸ و ۱۸ الی ۲۱ برگزار خواهد شد. حضور راس ساعت الزامی می باشد ولیکن انتخاب حضور در کدام ساعت بر عهده دانش پذیران گرامی می باشد.