دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی برگزار شد

روز جمعه پنجم بهمن ماه سال جاری دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی در مرکز همایش های بین المللی تالار وزارت کشور از ساعت 8 الی 19 و با حضور 3000 نفری مخاطبین برگزار شد. در این کنفرانس یک روزه آقای برانکو ایوانکوویج به عنوان سخنران در کنار دکتر احمد روستا، مهندس ایرج حسابی، آقای مصطفی کارخانه، آقای کاوه صدقی، پروفسور مسعود حیدری، آقای علیرضا بیطرفان، آقای نادر رفتاری، دکتر کاوه صیقلی و آقای فرشاد بهمنی به سخنرانی پرداختند.

در این کنفرانس که مسیر رسیدن به تلاش های توسعه یافته و هدف های متعالی نشات گرفته از تجربه های شکست و استراتژی های پیروزی مورد بررسی قرار گرفته بود دستاوردهای جدیدی نظیر توسعه بسترهای اقتصادی، ایجاد ساختارهای اقتصادی پویا و هدفمند و همچنین توسعه اشتغال پایدار به طور کامل طرح ریزی شد.

دبیر علمی این کنفرانس جناب آقای علی پاکزادیان مقدم و رئیس شورای سیاستگذاری جناب آقای محمدعاطف صفا بودند.

این کنفرانس با حمایت علمی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران همراه بود.