نتیجه اولیه نظرسنجی های دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی

/
روز گذشته پس از بررسی اولیه سامانه دریافت گواهینامه های دومین …

عذرخواهی مدیراجرایی باغ رسانه از خانم فاطمه صالحی یزدی

/
امروز پس از برگزاری جلسه توجیهی اولین گروه از همکاران باغ رسانه و بر…

سامانه دریافت گواهی نامه دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی

/
به نقل از واحد آموزش باغ رسانه شرکت کنندگان در دومین کنفرانس مل…

تاریخ برگزاری آزمون دومین گروه از کارجویان باغ رسانه

/
تاریخ برگزاری آزمون دومین گروه از کارجویان باغ رسانه کلاس …

ساعت و محل برگزاری آزمون گروه اول

/
به نقل از واحد آموزش باغ رسانه آزمون جامع اولین گروه از شرکت کنند…

جزوه آموزشی دوره اول کلاس ها

/
جزوه آموزشی دوره اول  در سایت www.prgarden.ir در قسمت جزوه قرارداده ش…

ارائه کد تخفیف شرکت در کنفراس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی برای کارپذیران دوره اول

/
حاضرین دوره اول کلاس های آموزشی میتوانند برای دریافت کد تخفیف ۵ درصدی برای…

تاریخ برگزاری آزمون دوره اول

/
با توجه به نظرسنجی عمومی و تصمیم هیئت آموزشی مجموعه باغ رسانه، آزمو…