برگزاری اولین مجمع عمومی باغ رسانه

برگزاری اولین مجمع عمومی باغ رسانه اولین مجمع کارگروه شغلی باغ رسانه (مجمع…

اعلام نتیجه آزمون دومین گروه از کارجویان باغ رسانه

پس از بررسی اوراق و نتیجه عملکرد دومین گروه از کارجویان باغ رسانه کلی…

برگزاری دوره آموزشی رایگان - کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید.

برگزاری دوره آموزشی رایگان تحت عنوان کسب و کار خودتان را راه اندازی…

نتیجه اولیه نظرسنجی های دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی

روز گذشته پس از بررسی اولیه سامانه دریافت گواهینامه های دومین …

عذرخواهی مدیراجرایی باغ رسانه از خانم فاطمه صالحی یزدی

امروز پس از برگزاری جلسه توجیهی اولین گروه از همکاران باغ رسانه و بر…

سامانه دریافت گواهی نامه دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی

به نقل از واحد آموزش باغ رسانه شرکت کنندگان در دومین کنفرانس مل…

تاریخ برگزاری آزمون دومین گروه از کارجویان باغ رسانه

تاریخ برگزاری آزمون دومین گروه از کارجویان باغ رسانه کلاس …

ساعت و محل برگزاری آزمون گروه اول

به نقل از واحد آموزش باغ رسانه آزمون جامع اولین گروه از شرکت کنند…