تاریخ برگزاری آزمون دوره اول

با توجه به نظرسنجی عمومی و تصمیم هیئت آموزشی مجموعه باغ رسانه، آزمون دوره اول کلاس ها در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. محل برگزاری آزمون در خبرهای بعدی اعلام خواهد شد. لطفا حاضرین در دوره اول کلاس ها نسبت به حضور در این آزمون، برنامه ریزی لازم را به عمل بیاورند.